Portál e-občana

Pokud chcete v České republice využít některé funkce (rodícího se) e-governmentu, pravděpodobně jste už něco slyšeli o Portálu občana. Ten by měl být takovým vstupním bodem do elektronické komunikace s různými úřady.

Náhled portálu občana

Pokud jej chcete začít používat, je třeba se přihlásit. Aktuálně jsou k dispozici tři možnosti 1:

 1. přihlášení přes datovou schránku - tato možnost vám aktuálně zpřístupní velmi málo služeb, ověření přes datovou schránku nemá stejnou váhu jako další možnosti
 2. přihlášení přes eObčanku (od 1.7.2018) - tato možnost by měla poskytovat největší množství služeb, zatím čekám na aplikaci pro Linux, abych mohl vyzkoušet
 3. přihlášení přes Jméno, heslo a SMS

Jméno, heslo a SMS

Tuto možnost rozeberu podrobněji, protože umožňuje (spolu s komunikací přes datové schránky) nejvíce služeb egovernmentu a zároveň je proti eObčankám rychlé a relativně jednoduché přístup vytvořit.

Založení přístupu probíhá ve dvou krocích.

Registrace

Portál občana, tedy výchozí bod pro e-government, naleznete zde: obcan.portal.gov.cz. Nejprve je nutné vytvořit účet v rámci národního bodu elektronické identifikace a autentizace (NIA).

Můžete se proklikat přes Portál občana:

 1. na stránkách https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni,
 2. zvolit eidentitu.cz,
 3. zvolit Jmého, heslo a SMS,
 4. a provést nyní svou registraci (nebo můžete kliknout rovnou na tento odkaz).

Zde je třeba vyplnit formulář a ověřit telefonní číslo a e-mailovou adresu. Po úspěšném ověření vám sytém pošle e-mail s návodem, jak máte dále pokračovat na Czech Pointu.

Ověření na Czech Pointu

V e-mailu vypadá, že je vše dobře popsané, ale sám jsem narazil na několik problémů.

Doporučuji si s sebou vzít papírek, na který napsat:

 • "Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě"
 • identifikační kód z e-mailu
 • IČO 72054506

Dvakrát se mi stalo, že na poště dohledávali co znamená "Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě". V takovém případě jim můžete zkusit pomoct tím, že se jedná o kód:

462 Poskytnutí údajů ze ZR

Samotný úkon na Czech Pointu se zdá nelogický, nicméně mělo by jít o to, že SZR (Správě základních registrů) dáváte oprávnění, aby si spojili vaše údaje v rejstřících s účtem v Portálu občana, který jste právě vytvořili.

Na Czech Pointu se vás také možná zeptají, zda jste IČO, kterému chcete jednorázově udělit, zadali správně a odpovídá firmě na adrese Na vápence 915/14 s datovou schránkou jjqjqih.

Z mnoha položek (vašich osobních údajů), ke kterému můžete dát SZR přístup stačí zvolit

 • datum narození
 • a číslo občanského průkazu.

Poskytnutí stačí zvolit jednorázově, při změně občanského průkazu, si SZR nové informace již stáhne automaticky (což je trochu nelogické).

Aktualizováno podle zkušeností MicTech: Pokud by pracovník Czech Pointu nevěděl rady, kam napsat identifikační kód z e-mailu, tak se píše jako zpráva pro příjemce. Pokud aplikace pořád nabízí přidání dalšího subjektu, je potřeba na otázku jestli chcete přidat dalšího odpovědět NE. Pečlivě si zkontrolujte jaké údaje jste poskytli, protože samotná aplikace má špatně zarovnané checkboxy pro jednotlivé položky a může tak snadno dojít k chybě.

Závěr

Na poště jsem v obou případech strávil přibližně pět minut, ale pravděpodobně jsem měl štěstí na úřednice (druhá se přiznala, že tento úkon již minulý týden poprvé prováděla).

Do několika minut od opuštění Czech Pointu mi přišla SMS zpráva s informací, že můj účet byl plně aktivován. Nyní je možné se do plně funkčního Portálu občana přihlásit. Při každém přihlášení budete dostávat ověřovací SMS na mobil, kód pro přepsání je poměrně dlouhý.

Portál občana stále čeká na větší množství podporovaných služeb. Aktuálně funguje eRecept a úkony na ministerstvu financí nebo české správě sociálního zabezpečení.


 1. Velmi brzy by nejspíš měla přibýt čtvrtá možnost a to přihlášení pomocí eIDAS uzlu z jiné členské země Evropské Unie (aktuálně pouze z Německa). 

Komentáře

Comments powered by Disqus